Chính phủ yêu cầu rà soát, tăng cường quản lý vật liệu xây dựng


ChongThamSika24h

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát quy hoạch phát triển xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu khác, đồng thời nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng mới. quản lý vật liệu xây dựng

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát quy hoạch phát triển xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu khác, đồng thời nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng mới.
quản lý vật liệu xây dựng
Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý vật liệu xây dựng

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tăng cường quản lý vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch, bám sát nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngành xây dựng cũng cần tập trung hơn nữa trong việc tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Bộ Xây dựng cần lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm để tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí.

Với các doanh nghiệp ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017; các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại sản phẩm, nguồn vốn, tăng cường quản trị doanh nghiệp, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh.

 

Tin liên quan


Chat ngay
Chat ngay