Thái Nguyên: Chốt phương án xử lý thấm thân đập chính Hồ Núi Cốc


ChongThamSika24h

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam đã đưa ra 2 giải pháp xử lý thân đập Hồ Núi Cốc bao gồm: Giải pháp 1, tạo màn chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc xây dựng tường hào bentonit. Giải pháp 2, tạo màn chống thấm thượng lưu bằng phương pháp tạo một lớp đất có hệ số chống thấm tốt áp mái thượng lưu, sau đó gia cố bảo vệ lại bằng bê tông cốt thép, chân đập khoan phụt tạo màng chống thấm qua nền hoặc làm sân phủ thượng lưu.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam đã đưa ra 2 giải pháp xử lý thân đâp Hồ Núi Cốc bao gồm:

Giải pháp 1, tạo màn chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc xây dựng tường hào bentonit.

Giải pháp 2, tạo màn chống thấm thượng lưu bằng phương pháp tạo một lớp đất có hệ số chống thấm tốt áp mái thượng lưu, sau đó gia cố bảo vệ lại bằng bê tông cốt thép, chân đập khoan phụt tạo màng chống thấm qua nền hoặc làm sân phủ thượng lưu.

Chốt phương án xử lý thấm thân đập chính Hồ Núi Cốc bằng cách tạo màn chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc xây dựng tường hào bentonit

Sau khi phân tích, đánh giá đã thống nhất lựa chọn giải pháp 1. Giải pháp này có ưu điểm là không cần phải cắt nước hồ trong khi thi công, dùng ngay mặt đỉnh đập làm mặt bằng thi công; việc lựa chọn giải pháp khoan phụt tạo màng chống thấm lõi giữa trong thân đập là hợp lý, kinh phí thấp mà vẫn đảm bảo được yêu cầu chống thấm, hồ vẫn làm việc bình thường.

Trong khi đó, giải pháp 2 phải cắt nước hồ, mặt bằng thi công khó khăn, có rủi ro về vật liệu đất đắp, phải giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến như: Cần theo dõi thêm quá trình phát triển thấm; xác định rõ khu vực có dòng thấm mạnh, dòng thấm tập trung, ưu tiên sửa chữa khu vực thấm nhiều nhất và tiến hành xử lý dứt điểm từng khu vực; bổ sung thêm các rãnh thoát nước tăng cường; khoan phụt 2 nút giúp việc kiểm soát chất lượng được tốt hơn…

Theo đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Thái Nguyên cần hoàn thiện nhanh các thủ tục để tiến hành sửa chữa sớm, đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, kinh tế và an toàn. Việc xử lý cấp bách thân đập chính Hồ Núi Cốc phải được thi công đồng bộ và xong trước ngày 30/8 để hồ đảm bảo an toàn tích nước phục vụ sản xuất.

Tin liên quan


Chat ngay
Chat ngay